The

Chamber of Commerce of

Sweden & Norway

in B&H

                                                                                                          Feedback Search Contact 

 

 

Home
About us
Partners
Services
References
Vacancy
Links

Phone
E- mail:
 
 

 

horizontal rule

Svedska firma djelatna u masinskoj industriji, etablirana u BiH u okolini Sarajeva trazi:

1.     Strucni saradnik za ekonomsko-pravne poslove

Kriteriji:

- Poznavanje Svedskog jezika u govoru i pismu

- Univerzitetska diploma iz Ekonomije

- Veoma solidno radno iskustvo u oblasti ekonomije kao i privrednog prava

- Efektivnost u radu na racunaru, specijalno u tehnici rada sa knjigovodstvenim programima

- Razvijene komunikacijske i pregovaracke  vjestine

Radni zadaci:

- Uspostavljanje i tekuce nadziranje ekonomskog upravljanja i knjigovodstva u skladu sa zajednickim sistemom koncerna

- Komunikacija i rad sa isporuciocima i kupcima

- Kontinuirano pracenje i planiranje ulazne i izlazne dinamike isporuke

- Pracenje zakonske regulative

- Vodenje pravnih poslova

2.     Masinski i Elektro inzinjeri za istrazivanje i razvoj

Kriteriji:

- Poznavanje Engleskog jezika

- Poznavanje Svedskog jezika je prednost ali nije uslov

- Univerzitetska diploma, visoka ili visa SS

- Veoma solidno radno iskustvo u pripadajucim strucnim oblastima

- Od masinskih inzinjera se zahtjeva avansiranost u radu na racunaru, vladanje Auto-cad programom i odlicno poznavanje masinskih konstrukcija

- Od elektro inzinjera se zahtjeva temeljito znanje i iskustvo u razvoju sistemskih i aplikativnih programa

Radni zadaci:

- Masinski inzinjeri: rad na razvoju masinskih konstrukcija i produkata

- Elektro inzinjeri: rad na razvoju sistemskih i aplikativnih programa  

Osobe sa odgovarajucom kompetencijom, koje pokazu profesionalnost i odgovornost u radu

mogu racunati na dobru zaradu  u skladu sa kvalifikacijom i izvrsne radne uslove.

Probni rad: 3 mjeseca.

Prijave na oglas iskljucivo na Svedskom odnosno Engleskom jeziku sa potrebnom dokumentacijom (CV, Reference), slati najkasnije do 20. 01. 2007 na adresu:

The Chamber of Commerce of Sweden & Norway

Trnovska 4

71000 Sarajevo

ili putem e-maila:

info@chamber.ba

Home
Up

 

 

 

 

 

 

Send mail to info@chamber.ba with questions or comments about this web site.
Copyright 2007 The Chamber of Commerce Sweden & Norway in B&H